top of page

Privacy verklaring Massagepraktijk Op ‘e Barten.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

 • ( Wet op de Geneeskundige behandel Overeenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim)

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzingnaar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

In het dossier vermeld ik de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • Uw telefoonnummer

 • Uw emailadres

 • Uw gezondheid

 

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wik maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • De datum van behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld “behandeling natuurgeneeskunde” of “behandeling shiatsu”.

 • De kosten van het consult

bottom of page